نویسنده = فخرالدین اشرفی‌زاده
تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال

دوره 34، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 61-72

10.18869/acadpub.jame.34.4.61

مسعود عطاپور؛ محمد مهدی دانا؛ فخرالدین اشرفی‌زاده


تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 87-103

10.18869/acadpub.jame.34.1.87

محمدرضا دهنوی؛ بهزاد نیرومند؛ فخرالدین اشرفی‌زاده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی