نویسنده = محمدرضا دشت بیاض
شبیه‌سازی خواص الاستیک نانوکامپوزیت‌ پلیمر- رس

دوره 34، شماره 3، آذر 1394، صفحه 69-86

10.18869/acadpub.jame.34.3.69

محمدرضا دشت بیاض؛ مریم محمودی میمند


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی