نویسنده = مهران صولتی هشجین
اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی

دوره 40، شماره 3، آبان 1400، صفحه 61-78

10.47176/jame.40.3.02801

فاطمه فارغدلی؛ مهسا کریمی؛ اشکان نوین؛ مهران صولتی هشجین


بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 9-24

مهناز عنایتی جزی؛ مهران صولتی هشجین؛ علی نعمتی؛ عالیه امینیان؛ ارغوان فرزادی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی