نویسنده = فاطمه دبیر
بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 76-86

10.29252/jame.38.1.76

حمید اصفهانی؛ مهسا رسولی ثمر؛ فاطمه دبیر؛ آریا عبدالله زاده


تحت نظارت وف ایرانی