نویسنده = بهزاد نیرومند
تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 91-100

10.29252/jame.37.4.91

میثم لشنی زند؛ بهزاد نیرومند؛ بهزاد نیرومند؛ علی مالکی


تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-45

10.18869/acadpub.jame.35.2.31

سمیرا ریاحی؛ بهزاد نیرومند؛ بهزاد نیرومند


تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 55-66

رامین جمشیدی آلاشتی؛ بهزاد نیرومند؛ منصور برونی؛ بهزاد نیرومند


تحت نظارت وف ایرانی