نویسنده = رضا شجاع رضوی
تهیه نانوپودر ایتریا آلائیده‌‌ شده با Nd3+ و+La3 به‌روش سل-ژل احتراقی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-11

10.18869/acadpub.jame.35.4.1

شیما شیرین‌پرور؛ رضا شجاع رضوی؛ رضا شجاع رضوی؛ فاطمه داور؛ فاطمه داور؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ سعید قربانی


بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا

دوره 34، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-106

10.18869/acadpub.jame.34.3.97

محمد خواجه لکزای؛ رضا شجاع رضوی؛ رضا شجاع رضوی؛ سیدمسعود برکت


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی