نویسنده = علی شفیعی
تأثیر زمان عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد 5120AISI

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 57-67

10.18869/acadpub.jame.35.3.57

سیما ترکیان؛ علی شفیعی؛ علی شفیعی؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ مرتضی صفری


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی