کلیدواژه‌ها = زیست فعالی
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 21-35

فاطمه سادات سیدان؛ محمدحسین فتحی؛ حسین ادریس؛ علی دوست محمدی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی


ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار

دوره 30، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-12

محمد حسین فتحی؛ آرش حنیفی؛ سید ایمان روحانی اصفهانی


ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت

دوره 29، شماره 1، تیر 1389، صفحه 45-55

مهشید خرازیها؛ محمدحسین فتحی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی