کلیدواژه‌ها = فاصله توقف
تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 35-50

10.29252/jame.36.3.35

محمدرضا خانزاده قره شیران؛ حمید بختیاری؛ میلاد محمد جوادی


بررسی خواص مکانیکی اتصالات در لحیم کاری سخت آلیاژ V4-Al6-Ti به آلیاژ 410 SS در شرایط خلا

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 1-11

رضا عشقی؛ سید محمد مهدی هادوی؛ ولی‌ا... ورمزیار


تحت نظارت وف ایرانی