کلیدواژه‌ها = سمیت سلولی
تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 87-99

10.47176/jame.38.3.20931

نرگس صفری؛ مهشید خرازیها؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ مهشید خرازیها؛ وحیده سعیدی


ساخت و مشخصه‌یابی نانوبیوسرامیک نوین ویلمایت برای ترمیم نواقص استخوانی

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 79-86

10.18869/acadpub.jame.34.1.79

سمیه محمدی؛ علی دوست محمدی؛ محمدرضا سائری


تحت نظارت وف ایرانی