کلیدواژه‌ها = نانولوله کربنی
تأثیر عیب استون- ولز بر استحکام نهایی نانولوله‏های کربنی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 83-97

10.18869/acadpub.jame.35.1.83

داود یزدانی؛ سیدیوسف احمدی بروغنی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی