کلیدواژه‌ها = حل عددی
تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا

دوره 24، شماره 2، دی 1384، صفحه 105-122

سید مصطفی حسینعلی‌پور؛ محمد مهدی دوستدار؛ کریم مظاهری


اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی

دوره 21، شماره 1، تیر 1381، صفحه 167-179

محمد حسن رحیمیان و محمد فرشچی


بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 151-171

محمد سعید سعیدی؛ محسن ثقفیان


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی