کلیدواژه‌ها = سنتز احتراقی
بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V2O5-NiO

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 69-81

10.18869/acadpub.jame.35.4.69

فاطمه میرعرب‌شاهی؛ مهدی کلانتر؛ علیرضا مشرقی؛ مهدی کلانتر؛ مسعود مصلایی پور


اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2

دوره 34، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-8

10.18869/acadpub.jame.34.4.1

دیناه پزشکی؛ محمد رجبی؛ سید محمود ربیعی؛ غلامرضا خیاطی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی