کلیدواژه‌ها = بتن
مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 131-148

محمود نادری و سید عبدالخالق موسوی‌فرد


روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 95-122

داود مستوفی‌نژاد؛ امیدرضا بارانی و محمدمهدی سعادت‌پور


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی