کلیدواژه‌ها = مقاومت سایشی
تأثیر زمان عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد 5120AISI

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 57-67

10.18869/acadpub.jame.35.3.57

سیما ترکیان؛ علی شفیعی؛ علی شفیعی؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ مرتضی صفری


ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 77-92

وحید عمرانی دیزج یکان؛ رحمت الله عمادی؛ حمید رضا سلیمی جزی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی