افزایش ظرفیت گرمایی برجهای خنک کننده با تزریق گازهای احتراق

نویسنده

چکیده

در این مقاله اثر تزریق گازهای داغ دودکش دیگهای بخار نیروگاهی بر روی ظرفیت گرمایی برجهای خنک کننده مورد بررسی قرار گرفته است. جریان هوا در داخل برج بعد از عبور از مبدلهای گرمایی در اطراف برج با گازهای داغ دودکش مخلوط شده و باعث افزایش دمای بیشتر هوای داخل برج می شود. در نتیجه با گرم شدن مجدد هوا مکش طبیعی برج افزایش می یابد. این افزایش مکش به دمای محیط و میزان گرم شدن مجدد هوا بستگی دارد. نتایج نشان می دهد که اثر گرم کردن مجدد هوا روی ظرفیت گرمایی برج در هوای گرم بیشتر از هوای سرد است.

عنوان مقاله [English]

Increasing Cooling Towers Heat Capacity by Flue Gas Introduction

نویسنده [English]

  • A. Nouri
چکیده [English]

In this paper the changes in the heat capacity of cooling towers has been investigated as a result of injecting combustion products of boilers. In the tower, the air is re-heated through mixing with hot flue gas after passing through the heat exchangers. As a result of this process, the draft of the cooling tower is increased. The additional produced draft depends on the ambient temperature and the amount of heating. The results of the study show that the heating process is more effective in the hot weather than in the cold weather.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی