طراحی و ساخت مدار بهبود یافته خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس برای تثبیت دامنه پالسهای خروجی مدولاتور در فرستنده رادار


عنوان مقاله [English]

Design and Realization of an Improved De-Q-ing Circuit for Regulation of Modulator Output Pulse Amplitudes in a Radar Transmitter

نویسندگان [English]

  • H. Farzanehfard
  • Z. Ghassemi and H. Moghbeli

تحت نظارت وف ایرانی