طراحی ابتکاری و هوشمند شبکه های توزیع در دو سطح ولتاژ


عنوان مقاله [English]

Distribution System Heuristic Design at Two Voltage Ratings

نویسنده [English]

  • H. Ghoudjehbaklou and S. Salamatian

تحت نظارت وف ایرانی