تعیین زمان سوییچینگ رله، بررسی تأثیر اغتشاش و نویز و رفتار گذرا در کنترل دو وضعیتی مقاوم


عنوان مقاله [English]

Determination of Relay Switching Time, Evaluation of Disturbance and Noise Effect and Transient Behavior in Robust Binary Control

نویسندگان [English]

  • Gh. A. Montazer
  • H.R. Momeni and A.Kh. Sedigh

تحت نظارت وف ایرانی