انتخاب مناسبترین شکل هندسی در طراحی مبدلهای حرارتی فشرده


عنوان مقاله [English]

Selection of Suitable Geometry in Compact Heat Exchanger Design

نویسنده [English]

  • S. GH. Etemad and F. Bakhtiari

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی