بررسی پدیده تفرق امواج آب حول سازه های عمودی ثابت و تدوین برنامه رایانه ای


عنوان مقاله [English]

Diffraction of Water waves Around Vertical Fixed Structures with Arbitrary Section

نویسنده [English]

  • N. Talebbeydokhti and A.P. Zanjaninassab

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی