تحلیل اجزای مرزی هدایت گرمای غیر خطی شامل منابع تولید گرمای نقطه ای، خطی و گسترده با انتگرالگیری تحلیلی


عنوان مقاله [English]

Boundary Element Analysis of Nonlinear Heat Conduction Problem with Point, Line and Distributed Heat Sources Employing Analytical integrations

نویسنده [English]

  • G. Karami and M. R. Hematiyan

تحت نظارت وف ایرانی