بررسی عددی ساختار جریان چگالی در یک کانال دو بعدی


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the Structure of Density Currents in a two Dimensional Channel

نویسندگان [English]

  • B. Firoozabadi
  • B. Farhanieh and M. Rad

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی