طرح خمشی تمام احتمالاتی مقاطع بتن آرمه به کمک شبیه سازی


عنوان مقاله [English]

Direct Probabilistic Design of Reinforced Concrete Flexural Sections Using Digital Simulation

نویسنده [English]

  • M.S. Marefat and M. Vafaei

تحت نظارت وف ایرانی