کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدلهای توزیع چندکالایی

نویسنده

چکیده

مدل توزیع چندکالایی1 یکی از مدلهای جالب و پرکاربرد برنامه ریزی ریاضی است که در شبکه توزیع محصولات نقش مهمی را ایفا می‌کند. هدف از مقاله حاضر تشریح و حل گونه‌ای خاص از مسئله توزیع چند کالایی است که در آن یک کالا در مسیرارسال از کارخانه به مشتری می‌تواند از مراکز توزیع گوناگونی عبور کند. مسئله مورد بحث عبارت است از تعیین اینکه کدام مراکز توزیع باید مورد استفاده قرار گیرند به نحوی که تمام تقاضای مشتریان ارضا شود، از ظرفیت تولیدی کارخانجات تجاوز نکنیم و کل هزینه توزیع حداقل شود. مسئله بالا در این تحقیق ابتدا به صورت یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مدل شده است و سپس یک روش براساس روش جستجوی ممنوع2 برای حل آن طراحی شده که با موفقیت بر روی مسائل نمونه اجرا شده است. واژگان کلیدی : مدلهای توزیع چندکالایی، روش جستجوی ممنوع، برنامه‌ریزی ریاضی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Tabu Search to a Special Class of Multicommodity Distribution Systems

نویسنده [English]

  • K. Eshghi and S. Pasalar
چکیده [English]

Multicommodity distribution problem is one of the most interesting and useful models in mathematical programming due to its major role in distribution networks. The purpose of this paper is to describe and solve a special class of multicommodity distribution problems in which shipment of a commodity from a plant to a customer would go through different distribution centers. The problem is to determine which distribution centers to use so that all customer demands are satisfied, production capacities are not exceeded, and the total distribution cost is minimized.The proposed problem is formulated as a mixed integer linear program and a solution technique based on tabu search is developed, implemented and successfully applied to the test problems. Keywords: Commodity Distribution Systems, Tabu Search, Mathematical Programming

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity Distribution Systems
  • Tabu Search
  • Mathematical Programming

تحت نظارت وف ایرانی