بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین

نویسنده

چکیده

رفتار آیرودینامیکی یک بال با زاویه پسگرای 70 درجه در تونل باد زیرصوت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی شامل تعیین پروفیل گردابه روی بال و محاسبه شدت اغتشاش در لایه مرزی روی بال در زوایای حمله 10 تا 35 درجه و در محدوده اعداد رینولدز 105×5/1 تا 105×5 بوده است. آزمایشات روی دو مدل یکی بال کامل و دیگری نیمه بال مثلثی انجام گرفت. در این سری آزمایشات، میدان جریان روی بالهای مثلثی با لوله پیتوت و سیم داغ بررسی شده و شدت اغتشاش در لایه مرزی نیز به دست آمده است. نتایج حاصله وجود یک جفت گردابه نسبتاً قوی را نشان می‌دهد که شدت اغتشاش در ناحیه درون این گردابه‌ها بسیار زیاد بوده و سرعت دورانی نیز در این نواحی بیشتر از سایر نقاط است. در نتیجه این افزایش سرعت، فشار در مرکز گردابه به شدت افت پیدا کرده که این پدیده منجر به افزایش نیروی برا به صورت غیرخطی با زاویه حمله خواهد شد. واژگان کلیدی : گردابه لبه حمله، شدت اغتشاش، بال مثلثی، انفجار گردابه، هسته گردابه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Investigation of the Flowfield over a Low Aspect Ratio Wing

نویسنده [English]

  • M. R. Soltani and A. R. Davari
چکیده [English]

A wind tunnel investigation was performed to study the flow field over a 70° swept sharped edge delta wing model at high angles of attack. The experiments were conducted in the subsonic wind tunnel at the Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology. Velocity profiles have been measured using a special pitot tube and hot wire anemometer at angles of attacks of 10 to 35 degrees and Reynolds numbers between 1.5 to 5´105 over half and a full model. From these studies the shape of the leading edge vortices as well as the turbulence intensity inside the vortices were obtained and analyzed. This study revealed a region of increased velocity highly tubulent flow at the vortex core. As a result, the lift will increase nonlinearly with angle of attack. Keywords: Leading edge vortex, Turbulence Intensity, Delta Wing, Vortex Bursting, Vortex core

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leading edge vortex
  • Turbulence Intensity
  • Delta Wing
  • Vortex Bursting
  • Vortex core

تحت نظارت وف ایرانی