تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف

نویسندگان

چکیده

از عمده عواملی که بر خصوصیات فیزیکی نخهای پنبه‌ای تاثیر می‌گذارد، ویژگیها و خصوصیات الیاف مصرفی نظیر طول، ظرافت، استحکام، رسیدگی و ... است. مشخص کردن ارتباط بین خصوصیات الیاف با استحکام نخ یکی از اهداف این تحقیق است که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش استپ وایز1 انجام گرفت. کمینه کردن قیمت مخلوط الیاف پنبه در حالی‌که کیفیت مخلوط در حد مورد نظر باشد یکی دیگر از اهداف این تحقیق بود که با استفاده از برنامه ریزی خطی و ایجاد یک برنامه رایانه‌ای، درصدهای مناسب مخلوط تعیین شد. پنبه مصرفی عمدتا با درجه های یک سفید، یک پست، دو سفید و دو پست و سیستم ریسندگی چرخانه ای و نخ تولیدی نمره 20 انگلیسی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Open-End Cotton Yarn Strenght from Fiber Physical Characteristics

نویسندگان [English]

  • S. A. Hosseini
  • G. Afkhami
  • A. Tabibi and A. Sadeghi
چکیده [English]

Physical properties of cotton yarns are affected by the characteristics of cotton fibers such as fineness, length, maturity and strength. This relationship has been worked out by means of multivariable regression and stepwise method for an open-end spun (NeC 20) cotton yarn. Moreover, with the help of linear programming, it was made possible to determine the percentage of different cottons in the blend with the aim of reducing the yarn price to a minimum while keeping the yarn quality to a certain level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Properties
  • fineness
  • Maturity
  • Linear Programming
  • open-end Spinning

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی