تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک

نویسندگان

چکیده

کنترل کیفیت محصولات نساجی در هنگام تولید از اهمیتی فراوان برخوردار است. در حال حاضر تشخیص عیوب پارچه‌های حلقوی پودی به‌صورت چشمی و توسط انسان انجام می‌شود. در این تحقیق از روش تبدیل موجک بر روی تصاویر دریافتی از پارچه‌های ساده گردباف برای تعیین پنج نوع عیب متداول استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که این روش علاوه بر دقت مناسب و سرعت بالا، دارای امکان تعیین مکان و ابعاد عیوب است. بنابراین استفاده از روش تبدیل موجک مناسب تشخیص عیوب در حین تولید۲ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fault Detection of Plain Circular Knitted Fabrics Using Wavelet Transform

نویسندگان [English]

  • M. Latifi
  • M. Amani
  • S. M. Etrati and A. H. Sadri
چکیده [English]

Quality control of textile products is an important stage in textile industries. To this end, the conventional method in fault detection is human inspection. In the present work, Wavelet transform was applied on images of simple circular knitted fabrics to diagnose five regular defects. The results showed that the method applied was accurate and fast in addition to being capable of determining fault position and dimensions. Therefore, the Wavelet transform method is suitable for online fault detection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault detection
  • Circular Fabrics
  • Wavelet transform

تحت نظارت وف ایرانی