رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co

نویسنده

چکیده

نانووایر به ساختاری استوانه ای شکل گفته می‌شود که دارای سطح مقطعی در حد ابعاد نانومتری باشد. نانووایر مورد بحث در این تحقیق از جنس آلیاژ مغناطیسی Ni-Fe-Co است. از حفرات منظم و استوانه ای شکل پوشش اکسید آندی آلومینیم به عنوان قالبی برای ساخت نانووایر استفاده شد. بعد از تهیه این لایه اکسیدی، رسوب الکتروشیمیایی نانووایر در حمام سولفاتی ساده با روش ولتاژ AC در حفرات مذکور انجام شد. در مرحله بعد ارتباط پارامترهای ساخت با ترکیب شیمیایی و ساختار نانووایرهای به دست آمده بررسی شد. مشاهده شد که برای انجام موفق رسوب الکتروشیمیایی در نانوقالب اکسید آندی آلومینیوم، ضخامت لایه مانع نقش اساسی داشته و تحلیل عنصری نانووایر در امتداد طول نانووایرها متغیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ternary Ni-Fe-Co Alloys Nanowire Electrodeposition

نویسنده [English]

  • M. Ghorbani and A.M. Saedi
چکیده [English]

Nanowire is a cylindrical nano-structure with nanometer dimensions. In this research, the studied nanowire was made from the magnetic triple Ni-Fe-Co alloy. We utilized ordered porous anodic aluminum oxide as a template for the nanowire deposition. The nanowire arrays were electrodeposited in the cylindrical pores of the oxide layer by AC potential in a simple sulfate bath. Then the relation of shape and composition of the nanowires with their fabrication parameters was investigated. The results showed that the barrier layer modification had an essential role in the deposition process and a composition gradient was detected in a single nanowire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanowire
  • Anodic aluminium oxide template
  • Barrier layer modification
  • AC potential
  • Alloy codeposition

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی