ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی

نویسنده

چکیده

کاهش مصرف انرژی الکتریکی در سیستمهای تبرید تراکمی یکی از ضرورتهای اساسی در طراحی این سیستمهاست. هنگام استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع خانگی موسوم به کولر در مناطق بسیار گرم، ضریب عملکرد آنها کاهش یافته و مصرف جریان الکتریکی افزایش می‌یابد. این مشکل سبب شده که برای مناطق بسیار گرم استفاده از روشهای جدید افزایش انتقال گرما در کندانسور کولرها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا طرح جدیدی برای استفاده از روش سرمایش تبخیری در کندانسور کولرهای گازی در مناطقی که دارای شرایط آب و هوایی بسیار گرم‌اند ارائه شده و سپس این طرح بر روی کولر پنجره‌ای اجرا و آزمایش شده است. در این طرح دیوارهای پوشالی مجهز به سیستم پاشش آب در طرفین کولر و در مسیر مکش هوای ورودی کندانسور قرار گرفته و سبب خنک شدن هوای عبوری می‌شوند. نتایج تجربی به دست آمده نشان می‌دهد که مشخصات ترمودینامیکی سیستم به طور محسوسی بهبود یافته و توان مصرفی کمپرسور به میزان 15% کاهش و ضریب عملکرد سیکل نیز در حدود 55% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Evaporative Cooling for Heat Transfer in the Condenser of Window-Air Conditioners

نویسنده [English]

  • Ebrahim Hajidavalloo
چکیده [English]

There is a demand for reduced power consumption in the vapor compression refrigeration cycle. Coefficient of performance of window-air conditioners considerably decreases and power consumption increases under very hot conditions. These problems have encouragecl studies aimed at improving the performance of window-air-conditioners by enhancing the heat transfer rate in the condenser. In this article, a new design for application of evaporative cooling in the condenser of window-air conditioners is introduced and experimentally investigated. In this design, two pads equipped with a water injection system are located on both sides of the air-conditioner to cool down the air flow passing over the condenser. The experimental results showed that thermodynamic characteristics of the system considerably improved while power consumption decreased by about 15% and the coefficient of performance increased by about 55%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Window-air conditioner
  • Evaporative cooling
  • Coefficient of Performance
  • Water Injection
  • Energy reduction

تحت نظارت وف ایرانی