دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، تیر 1385 
به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو

صفحه 17-31

محمد اسماعیل همدانی گلشن؛ سید علی عارفی فر و قاسم مصلحی؛ and Gh. Moslehi


تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی

صفحه 47-61

محمد ابراهیمی؛ محمدرضا مرادیان؛ همایون مشکین کلک؛ محمد دانش و محمدباقر بیات؛ and M. Bayat


مطالعه استهلاک انرژی در لوله‌های جدار نازک آکاردئونی تحت نیروی محوری رفت و برگشتی

صفحه 101-119

مهرتاش معتمدی؛ فریبرز ناطقی الهی؛ منصور ضیایی فر و محمد کریمی؛ and M. Karimi


دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری

صفحه 207-216

نادر ستوده؛ علی سعیدی؛ علی شفیعی و نیکلاس جی. ولهام


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی