بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر کامپوزیت چندلایه آلومینیوم/فولاد با استفاده از ورق‌های Al-1100 و St-12 به‌روش نورد تجمعی تولید شد. ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی کامپوزیت به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون کشش، آزمون میکروسختی ویکرز، پلاریزاسیون سیکلی و اندازه گیری‌های طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 3.5 wt% NaCl مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که پس از یک چرخه نورد تجمعی(در مجموع دو چرخه نورد) کامپوزیت چندلایه با 4 لایه آلومینیوم و 2 لایه فولاد تولید شد. استحکام کششی کامپوزیت چندلایه Al/steel، پس از اولین چرخه نورد تجمعی به 57/390 مگاپاسکال رسید که 29/1 مرتبه بیشتر از فولاد آغازی است، در حالی‌که چگالی آن تقریباً نصف چگالی فولاد است. رفتار خوردگی کامپوزیت، بهبود در پارامترهای اصلی الکتروشیمیایی را به‌عنوان یک تأثیر مثبت نورد سرد، نشان داد. نتایج آشکار ساخت که به‌طور کلی پس از آنیل، استحکام و مقاومت به خوردگی کامپوزیت آلومینیوم/فولاد کاهش و درصد ازدیادطول افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effects of Cold Rolling and Annealing on the Corrosion and Tensile Behaviors of Al/Steel Multilayer Composite

نویسندگان [English]

  • M. Talebian
  • M. Alizadeh
  • M. Ehteshamzadeh
چکیده [English]

In this study, Al/Steel multilayer composite was produced by accumulative roll bonding (ARB) process using Al-1100 and St-12 strips. Microstructure, mechanical properties and corrosion behavior of the composite were studied by scanning electron microscopy (SEM), tensile test, Vickers microhardness tests, cyclic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurement in 3.5 wt% NaCl solution. After one ARB cycle (2 roll-bonding cycles), the multilayer composite of 4 layers of Al and 2 layers of steel was produced. The tensile strength of the Al/steel multilayer composite reached 390.57 MPa after the first ARB cycle, which was 1.29 times larger than that of the starting steel while composite density was almost half the density of the steel. Corrosion behavior of the composite revealed a considerable improvement in the main electrochemical parameters, as a result of enhancing influence of cold rolling. The results indicated that strength and corrosion resistance of Al/steel composite generally decreases and elongation increases after annealing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accumulative roll bonding (ARB)
  • Multilayer composite
  • mechanical properties
  • Corrosion behavior

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی