بررسی پارامترهای فرایند تولید دوفلزی آلیاژ (تنگستن – مس- نیکل)/ مس خالص از روش تف‌جوشی پلاسما

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، استان البرز، ایران

چکیده

در این پژوهش هدف بررسی عوامل مؤثر در ساخت دوفلزی مس/ آلیاژ تنگستن- مس- نیکل از روش تف‌جوشی با قوس پلاسما (SPS) و بررسی ریزساختار و استحکام در فصل مشترک این دوفلزی است. پارامترهای دمای تف‌جوشی و درصد مس در آلیاژ تنگستن- مس- نیکل در این پژوهش تغییر داده شده‌اند. ابتدا از تف‌جوشی پودر آلیاژ تنگستن- مس (12 و 14 درصد وزنی)- نیکل (3 درصد وزنی) نمونه‌های پولکی‌شکل در دمای 1350 درجه سانتی‌گراد از روش تف‌جوشی با قوس پلاسما ساخته شد، سپس این نمونه‌ها از روش تف‌جوشی با قوس پلاسما در دماهای مختلف به یک نمونه حجمی مس، جوش متالوژیکی داده شد و ریز ساختار و استحکام باند در فصل مشترک به‌ترتیب با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و آزمون استحکام برشی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که از این طریق می‌توان یک پیوند فلزی یک پارچه با مرز مونولیتیک و با استحکام برشی بالا، حدود 45 مگاپاسکال، بین آلیاژ تنگستن (W-12Cu-3Ni) با مس خالص ایجاد کرد، که در پژوهش‌های قبلی چنین جوش با کیفیت بالایی گزارش نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of W-Cu-Ni Alloy and Cu Bimetal by SPS Process and Analysis of Process Parameters

نویسندگان [English]

  • S. Masoomi Ganjgah
  • M. Abbasi
Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Karaj Branch, Alborz, Iran.
چکیده [English]

This study aims at investigating changes in microstructure and strength of W alloy and Cu bimetals with varying spark plasma sintering (SPS) temperature and percentage of copper in W-Cu-Ni alloy. After SPS of W (12 wt%)-Cu (14 wt%)-Ni (3 wt%) alloy powder into consolidated discs at 1350 ° C, they were spark plasma sintered to copper discs at various temperatures. Assessment of the interface microstructure and shear strength was performed by field emission scanning electron microscpe (FESEM) and shear strength test, respectively. Results indicated SPS is successful in forming a perfect metallic bond with monolithic interface and high shear strength of about 45 MPa in Cu/W-12Cu-3Ni bimetal that is extra high quality and not reported in previous investigations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bimetal
  • Tungsten
  • Copper
  • Nickel
  • Spark plasma sintering

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی