نویسنده = ابوالفضل اسلامی
بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای

دوره 26، شماره 2، دی 1386، صفحه 17-31

ابوالفضل اسلامی؛ عطاالله حاجتی مدارایی و هادی‌ احمدی؛ and H. Ahmadi


اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 93-108

مهدی ویس کرمی؛ ابوالفضل اسلامی؛ ملک‌محمد رنجبر و طه ریاضی


ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT)

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 77-95

ابوالفضل اسلامی؛ مهران کریم‌پور فرد و نادر شریعتمداری


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی