نویسنده = محمدحسین عنایتی
ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد

دوره 39، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-44

10.47176/jame.39.4.19662

سیده نرجس حسینی؛ فتح الله کریم زاده؛ محمد حسین عنایتی


ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-9

10.29252/jame.37.1.1

غلامحسین اکبری؛ محمدحسین عنایتی؛ حسین مینوئی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی