نویسنده = محمدرضا طرقی نژاد
تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 87-99

10.47176/jame.38.3.20931

نرگس صفری؛ مهشید خرازیها؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ مهشید خرازیها؛ وحیده سعیدی


بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 63-76

شهاب سیدین؛ حمید رضا سلیمی جزی؛ محمد رضا طرقی نژاد؛ فتح اله کریم زاده


ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق

دوره 30، شماره 2، دی 1390، صفحه 51-60

آرش عظیمی دستگردی؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ محمد رضا طرقی نژاد؛ فرهاد شهریاری؛ حمید زهرایی


تحت نظارت وف ایرانی