نویسنده = سیدمحمدحسین میرباقری
بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین میرباقری؛ رضا تافته؛ کسری سردشتی


تحت نظارت وف ایرانی