نویسنده = فرهاد شهریاری نوگورانی
ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.47176/jame.39.1.3531

فرهاد شهریاری نوگورانی؛ مهدی صفری؛ مهرعلی تقی‌پور؛ علی عاطفی


مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900

دوره 31، شماره 2، دی 1391، صفحه 13-22

فرهاد شهریاری؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ احمد ساعتچی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی