نویسنده = سید خطیب الاسلام صدرنژاد
سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-48

10.47176/jame.39.2.393

تهمینه رجبی؛ محیا واحدی؛ سیدخطیب الاسلام صدرنژاد


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی