نویسنده = مهدی کلانتر
بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V2O5-NiO

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 69-81

10.18869/acadpub.jame.35.4.69

فاطمه میرعرب‌شاهی؛ مهدی کلانتر؛ علیرضا مشرقی؛ مهدی کلانتر؛ مسعود مصلایی پور


بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی

دوره 34، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-11

10.18869/acadpub.jame.34.3.1

پری‌ناز سیف‌اله‌زاده؛ مهدی کلانتر؛ مهدی کلانتر؛ علیرضا مشرقی؛ سیدصادق قاسمی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی