نویسنده = عبدالمجید اسلامی
بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-79

10.47176/jame.41.1.11414

محمد قلم باز؛ مرتضی شمعانیان؛ عبدالمجید اسلامی؛ محمد عبداللهی؛ ابراهیم عبدالوند


بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42

دوره 39، شماره 3، آذر 1399، صفحه 55-72

10.47176/jame.39.3.11413

سجاد اصغری؛ عبدالمجید اسلامی؛ ابوذر طاهری زاده؛ نوید سعیدی


خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 69-81

10.29252/jame.38.2.69

مهدی قاسمیان ملکشاه؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ عبدالمجید اسلامی؛ فیروز فدایی فرد


تحت نظارت وف ایرانی