نویسنده = غلامحسین برهانی
عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-35

10.18869/acadpub.jame.36.1.23

مجید طاووسی؛ شهرام ریزانه؛ غلامحسین برهانی


تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی

دوره 34، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-18

10.18869/acadpub.jame.34.4.9

محمد خواجه لکزای؛ سعیدرضا بخشی؛ غلامحسین برهانی


تحت نظارت وف ایرانی