نویسنده = مریم مرکباتی
بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-30

10.47176/jame.40.2.22123

مریم کمالی اردکانی؛ مریم مرکباتی؛ مریم مرکباتی


بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-131

10.47176/jame.40.1.22122

رقیه امیرارسلانی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی


تحت نظارت وف ایرانی