نویسنده = مریم کمالی اردکانی
بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-30

10.47176/jame.40.2.22123

مریم کمالی اردکانی؛ مریم مرکباتی؛ مریم مرکباتی


تحت نظارت وف ایرانی