نویسنده = بهزاد نیرومند
تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 91-100

10.29252/jame.37.4.91

میثم لشنی زند؛ بهزاد نیرومند؛ بهزاد نیرومند؛ علی مالکی


بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-10

10.29252/jame.36.3.1

مرتضی خوبرو؛ علی مالکی؛ بهزاد نیرومند


تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-45

10.18869/acadpub.jame.35.2.31

سمیرا ریاحی؛ بهزاد نیرومند؛ بهزاد نیرومند


تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 87-103

10.18869/acadpub.jame.34.1.87

محمدرضا دهنوی؛ بهزاد نیرومند؛ فخرالدین اشرفی‌زاده


تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 55-66

رامین جمشیدی آلاشتی؛ بهزاد نیرومند؛ منصور برونی؛ بهزاد نیرومند


تحت نظارت وف ایرانی