نویسنده = احمد کرمانپور
سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-11

10.47176/jame.40.2.22831

رعنا باقری؛ فتح الله کریم زاده؛ احمد کرمانپور؛ مهشید خرازیها


شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 73-84

محسن اشراقی‌کاخکی؛ احمد کرمانپور؛ محمد علی گلعذار


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی