کلیدواژه‌ها = منیزیم
تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 29-37

10.29252/jame.37.2.29

آفاق پناهی؛ معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی عباسی


ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 57-72

مازیار عاشوری؛ فتح الله مضطرزاده؛ نادر نظافتی؛ علی انصاری همدانی؛ محمدرضا تحریری


مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات

دوره 28، شماره 1، تیر 1388، صفحه 29-46

محمدرضا افشارمقدم؛ محمد رضا ابوطالبی؛ میحیلا آیزاک؛ رادیریک گاتری


تحت نظارت وف ایرانی