کلیدواژه‌ها = هرسینیت
بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب

دوره 33، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 75-84

شیما معصومی؛ Hosein حسین سرپولکی؛ بیژن افتخاری یکتا؛ منصور سلطانیه


سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز

دوره 31، شماره 2، دی 1391، صفحه 89-98

مهناز فلاحتیان؛ حسین سرپولکی؛ سیدمحمد میرکاظمی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی