کلیدواژه‌ها = پوشش
سنتز و مشخصه‌یابی پوشش ترکیبی اکسید آهن و شیشه زیست‌فعال، پوشش داده شده به روش الکتروفورتیک هم‌زمان برای کاربردهای پزشکی

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-13

10.47176/jame.42.2.1013

محمدسعید عباسی؛ عباس بهرامی؛ افروزالسادات حسینی ابری؛ فاطمه یوسف صابر


ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 25-37

محمدرضا تحریری؛ فتح الله مضطرزاده؛ مجید راز؛ مازیار عاشوری


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی