کلیدواژه‌ها = رقیق کننده
اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2

دوره 34، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-8

10.18869/acadpub.jame.34.4.1

دیناه پزشکی؛ محمد رجبی؛ سید محمود ربیعی؛ غلامرضا خیاطی


سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 79-89

رضا تجلی؛ حمیدرضا بهاروندی؛ حسین عبدی‌ز‌اده


تحت نظارت وف ایرانی